Kwayan se yon moun ki kwè nan yon patikilè mesaj, doktrin, teori, osinon prensip.

Se yon fidèl; yon moun ki fidèlman swiv kèk ide.

kretyen modifye

Yon kretyen se yon kwayan ki kwè Jezikris se pitit Bondye.