se yon ansyen pati tan jewolojik.

Te gen kat lè :

  • lè primè
  • lè segondè
  • lè tèsyè
  • lè katènè