La nimerik se yon tout sa ki nan domèn la (aktivite) kreye apati de langaj nimerik. Jan atistik sa a kòmanse nan ane 80 yo.