La sèn se tout la yo ki jwèt nan yon plas espesyal, tankou teyat.