Lantikite

Lantikite se yon peryòd istorik. Se par devlopman osinon adopsyon ekriti ke lantikite fè plas ak tan ki rele pre-istwa a: kèk sivilizasyon nan peryòd esansyèl sa yo pa't gen okenn ekriti, men sivilizasyon sa a yo mansyone nan ekriti lòt sivilizasyon: yo plase yo nan protoistwa a. Kidonk, travèse sòti nan pre-istwa pou rive nan Lantikite te fèt nan moman diferan pou pèp diferan .

Menm jan tou, Lantikite vi'n anvan swa Mwayennaj oubyen Epòk Modèn nan, daprè sivilizasyon, epi li fini nan moman diferan pou rejyon diferan nan mond lan.