Lasèl se yon mòn nan lil Ispayola.

Gen pli grantay nan peyi Ayiti. Chita nan masif Lasèl ki sitye nan pati lès.