Leyon (jewoloji)

Leyon se yon trè gran peryòd nan tan.

Istwa Latè gen kat leyon :