Gade Lwès (rejyon jewografik)

Gade Lwès (rejyon syèl)