Materyo

yon bagay ki kapab sèvi tankou baz pou fabrike yon lòt bagay

Materyo se yon bagay ki kapab sèvi tankou baz pou fabrike yon lòt bagay.