Milenè se yon peryòd nan tan ki reprezante dis syèk.