Yon Mizisyen se yon moun ki jwe oubyen ki konpoze mizik.