Atik sa a rekonèt kòm "bon atik" depi vèsyon li (konpare ak vèsyon aktyèl la) .
Pou nenpòt lòt enfòmasyon, konsilte paj diskisyon li a ak vòt ki nome li.
vèsyon atik sa a te rekonèt kòm yon "bon atik", sa vle di ke li satisfè kritè kalite konsènan estil, klate, pètinans, sitasyon sous ak ilistrasyon.
[kreye] Documentation icon Modèl dokimantasyon