Neyon se yon gaz ra, li nan dènye kolòn tablo peryodik an.

Senbòl li se Ne.

Li deziyen tou yon tib limyè.