Oktagòn

Oktagòn se yon fòm jewometrik ki gen uit kote ak uit ang.