Ovè

pati ogan reprodikte femel fle a

Ovè se yon nan plant, se baz anfle yon pistil anjyospèm, kote yo jwenn ovil ki pwodui ze. Nan moun, se ògàn repwodikfi femèl ki pwodui ze epi ki lokalize nan pati enferyè (anba) kò a.[1]

ReferansModifye