Yon pent se moun ki fè penti, ki ap travay nan penti.