Pentagòn

Pentagòn se yon fòm jewometrik ki gen senk kote ak senk ang.

Regular pentagon.png