Plan enkline se yon machin senp ki gen ladan yon sifas an pant, tankou yon ranp, ki diminye kantite fòs nesesè pou leve yon objè lè yo ogmante distans kote fòs la aplike a.[1]

Plan enkline

Referans modifye