Plenn abisal

Plenn abisal se espas plat nan fon lanmè ki mezire ant 4,000 ak 6,000 mèt anba sifas oseyan an epi ki fòme avèk depo sediman.[1]

"C" se plenn abisal

ReferansModifier