Poligòn se yon fòm jewometrik fèmen ki fèt ak segman sèlman.