Ouvri meni prensipal la

Gade Politik (adjektif) se you gwoup moun ki fet nan you peyi ki pa janm kite l' e ki we kote yo fet sa a ap degrade yo deside regwoupe yo selon pwop mwayen yo pou yo leve eskanp figi kote sa. Li kapab you vil you etat osinon yon komin oubyen depatman. Osinon gwoup moun ki nan menm sitiyasyon menm sikonstans de vi. Politik esklav yo se te deviz yo ViV LIB OUSWA NOU MOURI apre endepandans 1804 la politik sa a ta dwe chanje paske li pa gen ankenn aspe oganizasyonnel ladan li pa manifeste ankenn respe pou la lwa ladan dwa moun elatriye.

Li se yon tandans ensipotab: Ann antre nan vre Politik la Regwoupe nou pou n' domine metwopol yo pou n' pa pran lod nan men ankenn nan yo refize tout èd ak soutye ki se pongongon se lolo y ap lolo n' pou lala n' Politik se moun menm Peyi menm Nasyon ki fè l' e tout dwe se moun ki fèt e ki grandi e milite pou peyi a VIV LIB diplomatikman sa pa vle di san respè pou la lwa okontre viv lib se le w respekte la lwa peyi w e w fè lot moun respekte l' ou pa al mande moun èd le w ap fè Politik ni mete w nan eta feblès. Nan Politik se rezon ki pi fò a se lik pi bon se pou tèt rezon sa a se pa tout moun nou dwe kite pran rèy politik nou an paske nou gen you souvente nap defann. Gade Politik (non). Ayiti libelibè Politik la Bay Boutdi Ekonomi an