Polonyòm

eleman chimik ki genyen nimewo atomik 84

Polonyòm se eleman chimik.