Potasyòm

eleman chimik ki genyen nimewo atomik 19

Potasyòm se eleman chimik.