Preyistwa

peryòd nan listwa

Preyistwa se yon peryòd istorik kan sivilizasyon pa mèt ekri, kan istwa pa komanse.