Pwonon pèsonèl

Pwonon pèsonèl:Modifier

Mwen

Ou

Li

Nou

Nou

Yo