Pwonon pèsonèl

Pwonon pèsonèl:Chanje

Mwen

Ou

Li

Nou

Nou

Yo