Pwoteje moun yo ap pèmèt yo pa fè tikras

Lè leta sibvansyone pwoduiksyon local yo. Non sèlman moun yo ap pwodui plis e pri a ap pibon mache. Ann pran leka pou diri atibonit la peyizan yo pa pwodui plis paske yo pa gen gwo mwayen si leta ba yo gwo mwayen y ap fè plis.