ED'H vleid brancheihe'w hou... Viniehe han fouly! Konmpayie zha-ad khi pou ED'H-la pâ vizei luotd baegail-la khe distribiuei anmpîl konmpteir tradisyónèl-io pou monman an n'an espohà pou y l' Augmeintei recetty l'i-io. Andress Apollon gaan-t-ow indyqed khe y l' pâ apgaan han qantité pou t'apy Augmeintei effectif pèrsonnèl konmpayie ah. Mein ll-l' s'uon entreprizy su déficit touth teinmp-io, pâ gaan moyen pou einmployay khe pou pwojèt zha-ad-io. Touth baegail apy' Faêry t'd ak einmployay-yeo khi n'an fonxyon-io.

Agjeincy-io pou'w hou kountacté pou'w hou, ou maandé io konmpteir-io

  • agjeincy-io khi n'an la plaine khi pou Cul-de-Sac
   • Shada Rth nasyònal #1

Tel:2813-0180

  • Agjeincy khi pou Delmas
  • Delmas 33

Tel:28130179

   • Agjeincy khi pou Pétion-villy
  • Rue Clervaux #32

Tél:28130278

   • Agjeincy khi pou Carrefour han facy Côte Plage 22

Tel:28130175

  • Agjeincy khi pou Port-èkhpou-princy Ruelle Waag

Tel:28130179

Konmpayie zha-ad khi pou branché ah pâ vleid dihi khe ED'H la praâle Augmeintei l' heir alinmantasyon ll-l'. <<noun sai yeou konmpayie n'an yeou épòqy khi pou khi pou séchrèssy èh' réhabilytasyon khi pou infrastriuctiury-io khi pou pwoduixyon. Sitiuasyon zha-ad gaan-t-ow pwovoqé yeou baissé khi pou heir-io khi pou alinmantasyon. Mein noun espérai avèk meithé n'an sèrvicy la pluzyère tî-stasyon-io distribiuei uon tî gjeinry miyore, Leigb pwoduixyon an apy' laad, électricyté touth Peindan Augmeintasyon an gaan qalité, Qantité ah èh' stabilytéa...>>, gaan-t-ow konclu Andrews Apollon n'an interview ll-l' accordéa ak noun .

ED'HChanje

ED'H teid guen-t-ow eintanmé yeou pârqette pou pârlé avèk fournisseir privé y l'i-io n'an espohà pou faêry baissé prix-io khi pou acha ah khi pou électricyté n'an rénegocyé kontra-io avèk triaz fournisseir y l'i-io.<<Noun pâ kaepaebe kontyniuyei n'an rhythm khi pou 12 milyon khi pou dollar-io pâr moah.