Rektang

figi jewometrik

Rektang se yon fòm jewometrik ki gen kat kote ki kote fasafas yo gen menm longè ak kat ang pèpandikilè.