Gade Sèl (adjektif)

Sèl

Gade Sèl (materyo chimik)

Gade Sèl (sou cheval)