Salamanca

Salamanca se vil nan Chili, kapital IV Region.