Yon sapen (Abies alba Orjen).

Sapen se yon pyebwa.