Segman

Segman se yon fòm jewometrik fini sou yon dwat.