SIDA se yon maladi ki paka trete. Sa vle di, pa gen vaksen pou sida kounye la, men gen remèd ou ka pran pou fè w santiw pi byen si ou gen sida (ann anglè, yo rele sida "aids," ki vle di acquired immunodeficiency syndrome). Pi bon pwoteksyon pou sida se kapòt. Sonje pou nou mete kapòt lè nou ap fè bagay.

Sida nan lemonn nan
Kapot

Referans modifye

Lyen deyò modifye