Sipòt se aktivite lè moun sipòte yon bagay oubyen yon lòt moun.