Sistèm (jewoloji)

Sistèm se yon peryòd jewolojik ke defini pa levolisyon lavi.