Sistèm inè se yon sistèm nimewotasyon ki gen baz youn.

Jodi-a, sèl senbol li se yon liy vètikal : |.