Sistèm nonè se yon sistèm nimewotasyon ki gen baz nèf.

Jodi-a, senbol li-yo se chif arab yo : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.