Sistèm trinè se yon sistèm nimewotasyon ki gen baz twa.

Jodi-a, senbol li-yo se chif arab yo : 0, 1, 2.