Sosyete kap fè referans jeneral a relasyon an ant anpil moun ki gen yon bagay an komen, tankou lang yo oswa peyi yo.