Swisid se moun ki twe limem. Se pwoblem ki trouve a tou sosyete mondyal. Anpil rasin existe pou swisid, kom depresyon, pwoblem sikoloji, ou ont komete krim.