Syans administrativ

Syans administrativ la etidye kouman sosyete a ap administre.

Syans administrativ, filozofi politik, relasyon entènasyonal ak sosyoloji politik se yo ki konsidere tankou diferan branch syans politik. Syans administrativ la ka tou konsidere tankou syans sosyal aplike yo ak administrasyon an, istwa administrasyon, sosyoloji administrativ, dwa administratif, administrasyon konpare, e menm ekonomi piblik. Li pwosede souvan, tankou sosyoloji òganizasyon yo, analiz enstitisyonèl, òganizasyon ak politik piblik yo.

Referans modifye

Lyen deyò modifye