Tesalonisyen se trezyèm ak katryèm lèt nan Bib kretyen-an ki adrese pa apòt Pòl anviron ane 50 avèk fidèl nan ansyen Masedoni (jodi-a péyi Lagrès).