Tranzisyon Izrayèl

Tranzisyon Izrayèl se yon peryòd biblik kote pèp Izrayèl la te fè Bondye demand sa a : Nou bezwen yon wa pou dirije nou tankou tout lòt nasyon yo.

Avan tan sa, Izrayèl te yon teyokrasi. Douz tribi (12) Izrayèl yo pat gen yon sengilè chèf imen anpatikilye. Pwofèt Samièl chwazi Sayil kòm premye wa pou Izrayèl. Lè wa Sayil dezobeyi Li, Bondye rache kouwòn nan soti sou tèt Sayil. Li kòmande Samièl pou li ale chèche yon lòt wa pou Izrayèl pami mitit Izayi yo. Pwofèt la chwazi David pou dèzyèm wa Izrayèl, malgre David te tou jèn gason.

ReferansModifye

Lyen deyòModifye