Trete federal Repiblik ayiti a 20 fevriye 1929 pou desantralizasyon sou zile ayiti a

Trete federal Repiblik Ayiti a NAN NON BONDYE TOUPISAN Prezidan Repiblik Ayiti Ak Prezidan Eta Dominikàni an Lè nou konsidere ke Repiblik Ayiti ak Eta Dominikàni an, ki konstitye kòm Eta lib, souveren ak endepandan, pataje teritwa zile Ayiti a kote yo tabli a; Konsidere ke pèp ayisyen an ak pèp dominikànyen an ki te bay, nan tan lontan, briyan, prèv bèl e inoubliyab solidarite pou kenbe endepandans yo rete endisoliblman lye ak menm ideyal lapè, jistis ak pwogrè, epi yo dwe ini efò yo pou toujou kenbe ideyal nòb ak segondè sa a; [1]

Lè nou konsidere ke, ann akò ak ideyal sa a, Repiblik Ayiti ak Eta Dominikàni an dwe bay yon solisyon definitif nan konfli ki te divize yo nan tan lontan akòz delimitasyon liy fwontyè a ki lengwistik sou teritwa respektif yo;

Konsidere ke, pou sa, Gouvènman Repiblik Ayiti ak Gouvènman Eta Dominikàni an te fè etid ak egzamen an pwofondè sou kesyon sa a, nan tou deh yon pwen deh vi legal ak istorik, epi pran an kont. enterè mityèl ak bezwen lokal tou deh pèp yo, jere yo tabli liy ki lengwistik teritwa yo respektif nan repiblik ini an ;

Lè nou konsidere ke, pou egzistans legal li e kòm sèl lyen legal ki dwe ini Repiblik Ayiti ak Eta Dominikàni an nan rapò ak fwontyè yo, liy sa a dwe dekri nan yon trete e wout li dwe fèt sou tè a;[2]

Pou sa, Prezidan Repiblik Ayiti ak Prezidan Eta Dominikàni an nonmen plènipotansye yo, sètadi:

Prezidan Repiblik Ayiti a:

Mesye Léon DÉJEAN, Anvwaye Ekstrawòdinè ak Minis Plènipotansye Repiblik Ayiti nan Eta Dominikàni an ; Prezidan Eta Dominikàni an :

Mesye Dr José D. ALFONSECA, Vis-Prezidan Eta a, Sekretè Deta Enteryè, Lapolis, Lagè ak Lamarin; Doktè Manuel de J. TRONCOSO de la CONCHA, pwofesè Inivèsite Santral, prezidan Tribinal Siperyè Tè; Mesye Lisans Francisco J. PEYNADO; Mesye Lisansye Angel MORALES, Anvwaye Ekstrawòdinè ak Minis Plènipotansye Repiblik Ozetazini; Mesye MA Pena BATLLE, konsiltan legal Legasyon Dominiken nan Pòtoprens, ak Mesye Jeneral José DE J. ALVAREZ. Ki, apre yo fin kominike tout pouvwa yo, yo te dakò sou atik sa yo:[3]

Premye atik:

modifye
 • 1) Liy fwontyè ki genyen ant Repiblik Ayiti ak Eta Dominikàni an kòmanse nan Thalweg bouch rivyè Dajabon oswa Masak la, nan Oseyan Atlantik (Bay Mancenille, nan nò zile a) epi swiv kou rivyè sa a. jiska anfas vil Dajabon, dapre wout Komisyon Konjwen Ayisyen-Dominikànyen te fè an 1901, sou liy fwontyè nan ekstrèm Nò a;
 • 2) Apati Dajabon, li toujou swiv kou rivyè Dajabon oswa Masak la rive nan konfluans li ak rivyè Capotille oswa Bernard, dapre etid menm komisyon an, ke yo konsidere kòm anèks ak trete sa a ;
 • 3) Konfluans di sa a swiv kou rivyè Capotille oswa Bernard jiska sous li, nan Morne Sitadèl oswa Alto de là Palomas; soti nan pwen sa a, swiv krèt ranje mòn lan nan yon direksyon nòdwès nan pwen kote li rankontre yon ti mòn ki kouvri ak pye pen yo rele "Loma de los Pinos"; kouri sou dènye ti mòn sa a, swiv krèt li, jiskaske li rankontre yon plato (Loma Llana) soti nan kote li pran yon direksyon lwès jiska yon pik fè; soti nan sid-lwès la nan somè a nan yon mòn ki rele "Pan de Azficar" oswa "Sugar Loaf", men souvan li te ye, nan lokalite a, sou non "Monte Grime", "Morne Grime"; Lè sa a, rive nan sous larivyè Libon an; soti la ap swiv kou rivyè sa a rive nan pwen kote rivyè sa a travèse chemen ki rele "camino real" ki soti Banica rive Restauration (Gourabe), swiv chemen di a (camino real) rive nan pwen kote li travèse rivyè Latibonit, anfas. Banica.
 • Chemen ki rele "camino real", ki soti Banica rive Restauration vle di sa ki pase nan La Miel, kite vilaj sa a sou bò solèy leve, pa Guardia Vieja, pa La Zurza, kite vil Cerca-la-Source, pa Saltadero. kou dlo, pa Ton a ak pa El Botado, kite de seksyon sa yo nan Lès la; yo pral trase liy fwontyè di a ki swiv chemen ki soti nan Banica rive nan Restauration nan mitan "camino real" di a ki pral, nan fason sa a, sèvi de Eta yo, epi yo pral elaji pou akomode konvenyans transpò;
 • Soti nan pwen kote wout di a travèse Rivyè Latibonit la, anfas Banica, liy fwontyè a ap suiv kou rivyè sa a jouk rive nan konfluyans li ak Rivyè Macasia;
 • Soti nan la, swiv kou rivyè sa a nan pwen ki rele "San Pedro", nan lwès Rinconcito; soti la pase nan krèt Cordillera a, nan yon liy dwat, nan Fò Cachiman; pase nan sant Fò Cachiman di a epi li koube nan direksyon Sidès, nan yon liy dwat jiskaske li rankontre rivyè Carrizal la; soti nan larivyè Carrizal la swiv rive nan sous li; soti la, nan yon liy dwat, nan pwen apèl "Rancho de làs Mujeres", kite pwen sa a nan Lès la; soti la, nan yon liy dwat nan "Canada Miguel" pase ant Hondo Valle, nan Lès, ak Savanette, nan Lwès; epi li kontinye nan yon direksyon sidwès jiskaske li rankontre rivyè ki rele “Rio de los Indios” nan yon promontwa ki byen defini; swiv kou rivyè sa a jiska chemen ki mennen nan Gobert; swiv chemen di a, apre sa kite Gobert nan Lwès epi rive nan Kafou nan yon liy dwat; kite Carrefour nan Lwès epi swiv krèt Cordillera a, nan yon liy dwat (Bajada Grande) nan pwen Sid-Lès yo rele Loma de Fond Pitte (Ba ada Grande); soti la, ale Las Lajas, swiv chemen ki rele “Camino real” ki mennen Ayiti; soti nan El Fondo, swiv menm chemen an; liy fwontyè ki soti Fond Pitte (Bajada Grande) rive nan El Fondo, pase nan Las Lajas, pral trase nan mitan wout sa a ki pral rete, nan fason sa a, ant Fond Pitte (Bajada Grande) ak El Fondo nan sèvis la. nan deh Eta yo;
 • 4) Soti nan El Fondo rive nan El Numero, liy fwontyè a pral sa ki endike nan desen an ki, aksepte pa tou de pati ak siyen pa MM. Léon Dejean ak Doktè Manuel de J. Troncoso de la Concha, rete aneks ak trete sa a ke li fè pati.
 • Direksyon liy lan (Fondo – B – C – D – E – El Numero) nan pati sa a pral jan sa a:
 • Soti nan "El Fondo" liy lan pral ale nan pwen "B" ki se entèseksyon "camino real" ki soti Ayiti a Neyba ak chemen an ki bò lak El Fondo (Assuéi).
 • Soti nan pwen "B" sa a nan yon liy dwat rive nan pwen "C", ki detèmine jan sa a: soti nan "El Fondo" yo pral mezire sou liy santral chemen an ak nan direksyon Tierra Nueva, yon longè mil senksan mèt. (1500); Soti nan pwen sa a ki nan chema ki tache a endike nan lèt "X" la pral trase yon meridiyen astwonomik, ak pwen entèmedyè ant pwen "X" mansyone deja ak pwen kote meridyen sa a manyen dlo Lake El Fondo (oswa Assuéi) endike nan lèt "Y" la pral pwen "C".
 • Soti nan pwen "C" sa a, liy fwontyè a pral swiv nan yon liy dwat nan pwen "D", ki pral detèmine jan sa a: soti nan pwent lès dlo nan lak la (Assuei), pwen "M", yo pral. mezire nan direksyon lès astwonomik yon longè senksan mèt (500) nan pwen yo rele "N"; atravè pwen sa a "N" yo pral trase yon meridiyen astwonomik.
 • Pwen ekstrèm nòdès dlo lak la (Assuei) pral jeyometrik transpòte nan meridiyen ki deja etabli nan "N" epi soti nan entèseksyon sa a yo pral mezire, sou Meridian nan ak nan direksyon Nò a, yon longè senksan mèt (500). ) ki pral mennen nan pwen "D".
 • Apati pwen sa a, liy fwontyè a pral swiv meridyen sa a nan direksyon sid pou yon longè mil senksan mèt (1500) kote pwen "E" pral lokalize. Soti nan pwen sa a "E" liy fwontyè a ap swiv nan yon liy dwat nan El Numero, pwen "F".
 • 5) Soti nan El Numero rive nan Minguette; ale nan Tempé; soti la pou rive nan Mare Citron; depi la pou La Guasima; depi la pou rive nan bouk Bois Tombé, depi la pou rive Gros Mare oswa Gros Mat; soti la, nan pwen kote gen yon ravin ant Grande Savane ak Sabana de Zumbi (anvan, La Descubierta); depi la, rive nan sous larivyè Pédernales (Cabeza de Caboguette); depi lap swiv kou rivyè sa a rive nan pwen kote dlo a plonje; apati pwen sa a, swiv kabann sèk larivyè Pédernales rive nan pwen kote dlo rivyè a reparèt, ant Cabeza de Agua ak Tête-à-l'Eau ; soti la, swiv kou rivyè sa a jouk anfas Corte Espagne oswa Banana; depi la, rive nan pwen kote li travèse wout aktyèl la (camino real) ki mennen nan Anse-a-Pitres ak Pédernales, kote yo rele Passe Cénart, swiv chemen di a, nan mitan an, sou yon distans anviwon kat edmi. kilomèt, nan pwen ki rele Passe Glace; apati pwen sa a, dènye a, kote "camino real" di a travèse Rivyè Pédernales, rekòmanse kou rivyè Pédernales sa a jiska thalweg bouch li, nan Lanmè Karayib la, nan sid zile a.

Atik 2.

modifye

Pou detèmine ak presizyon ki nesesè liy divizyon ki dekri nan atik anvan an, epi etabli sou tè a, nan kote yo, nan fason ak nan moman ki pral endike pita, tèminal yo ki pral fè vizib limit yo nan. de Repiblik yo, yo pral fòme yon komisyon ki gen sis manm, twa pou chak Repiblik.

Atik 3.

modifye

Nan kenz jou apre echanj ratifikasyon trete sa a, Gouvènman Repiblik Dominikèn ak Gouvènman Repiblik Ayiti ap nonmen manm Komisyon yo te dakò deziyasyon respektif yo, epi yo dwe fè notifikasyon ofisyèl yo nan menm tan an. kad tan.

 • 1) Komisyon sa a dwe òganize nan lespas kenz jou apre echanj ratifikasyon trete sa a; li pral fòme epi kòmanse travay li nan swasant jou apre echanj di a, eksepte nan ka fòs majeure kòmsadwa te note ak notifye de gouvènman yo; nan ka sa a, Gwo Pati Kontraktè yo pral dakò pou fikse yon nouvo dat, pou wout la fini pi vit posib.
 • 2) Komisyon konsa konstitye a pral reyini nan bouch Masak la oswa rivyè Dajabon, sou youn oubyen lòt nan rivaj li yo, e li pral imedyatman kòmanse travay li pou kontinye san entèripsyon jiskaske li fini. Li dwe fè yon rapò ak yon plan operasyon li chak jou; minit ak plan sa yo pral remèt Gouvènman Dominiken an ak Gouvènman Ayisyen an depi yo fin siyen ak sele pa komisyon an.
 • 3) Li konprann ke, lè nan premye atik la yo di ke liy lan ale soti nan yon pwen nan yon lòt, liy sa a dwat, sof si nan deskripsyon an, li eksprime nan yon lòt fason. Lè konfigirasyon peyi a pa pèmèt plasman tèminal yo, komisyon an ka varye liy di nan limit ki nesesè.
 • 4) Nan kote liy lan pase nan mòn yo, yo pral konprann ke li swiv basen vèsan an.
 • 5) Desizyon Komisyon Fwontyè a ap pran pa yon majorite vòt, majorite sa a dwe fèt ak omwen de vòt nan chak pati.
 • 6) Yo pral ekri minit yo ak plan yo an kopi orijinal yo. Yo pral ekri minit yo an franse ak panyòl.

Atik 4.

modifye

Nan ka ta gen difikilte ki gen rapò ak trase liy lan nan yon pwen epi li pa posib pou de Gwo Pati Kontraktè yo rive jwenn yon akò, yo pral fè yon rapò nan fason ki endike nan atik ki anwo a epi rapò sa a pral. dwe remèt de gouvènman yo pou desizyon jan sa prevwa nan atik 7 ak seq.

 • Operasyon yo nan wout la ap kontinye soti nan pwen an ki gen rapò ak ki pa te gen dezakò.

Atik 5.

modifye

Nan ka demisyon, lanmò oswa enkapasite youn nan manm Komisyon Fwontyè yo, yo pral ranplasman li nan kenz jou.

Atik 6.

modifye

Tèminal ke Atik 2 refere yo dwe pote sou bò ki anfas Repiblik Dominikèn lèt RD, epi sou bò ki anfas Repiblik Ayiti, lèt RH, epi sou toude, nimewo ane trete sa a. Yo pral mete yo chak mil mèt, sof si konfigirasyon tèren an mande pou fè sa nan yon distans pi gwo.


NÒT AK REFERANS

modifye
 1. https://rezonodwes.com/?p=320013
 2. https://lenouvelliste.com/article/244503/le-contentieux-du-traite-de-paix-damitie-et-darbitrage-entre-la-republique-dominicaine-et-haiti-du-20-fevrier-1929
 3. https://www.loc.gov/item/ltf91032317/