Trilobit

Trilobit se yon òganis ki gen yon egzoskèlèt a twa (3) lòb epi ki te an gwo kantite nan oseyan paleyozoyik yo; yo konsidere li kòm yon fosil endis.[1]

ReferansModifye