Triyang

Triyang se yon fòm jewometrik ki gen twa kote ak twa ang.

Triangle.Scalene.svg