Triyang se yon fòm jewometrik ki gen twa kote ak twa ang.