Twit se yon pwason.

Yon twit (Oncorhynchus mykiss).