Yon twit (Oncorhynchus mykiss).

Twit se yon pwason.