Volatilite elektoral

volatilite elektoral la (an angle : voter volatility) se you konsèp ki pou sosyoloji politik dezinyen anndan you demokrasi, elektè yo gen plis oubyen mwens tandans nan chanje afilyasyon ak you pati politik oubyen ak yon doktrin ant de echeyans elektoral. Volatilite elektoral la gen pou objè pou plizyè travay pa bò kot chèchè yo an syans / sosyoloji politik.