Kounmanseid n'an normal pou riivé n'an pathologjiy