Wikipedya:Demander un compte

《1》Nan Ekip lanmou'm chouchou ou mèt jwe janvle paske mwen pa deside fè chanjman malgre gen moun sou ban, mwen pasil mayengren kap pran woulib souvan, map sipòtew edew paske bebe mwen pa vle chanjew, depi lè nou fèk rankontre plezim cheri se poum genyenw mwen vlew nan vim dayè oukonnen janm renmenw, pou ou mwen konn arive pèdi tèt mwen, jouk mwen pasaj E mwen afonte tout bagay nou pagen yon lanmou pasaje, siw pakwèm jis metem ale prèv wap wè je t'aime pam lan tèlman lou lita merite pou level altè, lè moral mwen bese mwen vle pran pawòl ou pou ranfòm, sevre oubèl ou entelijant met souli ou anfòm pagen gason soutèa kipata renmen posedew, pou mwen tout defow sekalite tèlman moksede, malgre distans dèfwa lanmou konn mandem piprèw pou ou map deklare sanzespans bebe 《2》mwen vle la poum korijew fèw bliye tout vremèsou, mwen vle soutniw pidevan tankou baton vreyèsou, mwen vle toujou la malgre figiw kòmanse fèpli, tout rèv mwen sewèw kap dim mwen se yon bon mary, paske janm wèw ansantea sekonsam imajinew ak yon maladi, menm janm wèw anfòm epi bèl konsam imajinew aprè yon aksidan, Kòman wap ye siw paralize oubyen sikatrize, siw malad pèd konesans wap salkòw, kwèm map toujou renmenw se ou mwen vle sepakòw, setankou yon kansè nan lesprim ou sikatrize, menm si tout moun bòw do sou mwen oukap toujou konte, malgrem selòm mwen pa Bondye map toujou la poum anpechew plenyen 《3》malgre diskisyon yo oupa konprann mwen dèfwa franchman sa pap anpechem renmenw, menm si nou pata pale pandan kèk mwa franchman sa pap anpechem renmenw 《4》mwen defini nonw an nakostich 👉🏿 M- mavi maman antye 👉🏿A- avèk twa je'n san ere 👉🏿R- respè sèle senbòl denòtramou 👉🏿E- enposib de viv santwa 👉🏿 E- egoyis mwen taye sim patadiw mwen renmenw 👉🏿S- san ou menm lavim pagen sans 👉🏿T- tibebe yo mèt fèm anprizonyew ♡ anfen lov je t'aime je t'aime